Yerli ve Elektrikli Araçlar
E HalkArac�n Genel �zellikleri

  • 100 km’de 1 lira yak�t tüketimi.
  • Max. H�z: 50 km/h (max. h�z seçenekleri olarak: 35 - 40 km/h, 65 km/h olan modelleri de bulunmaktad�r).
  • 6 Ki�ilik personel ta��y�c�.
  • Max. T�rmanma Yetene�i: %35
  • Araca özgün fren sistemi mevcuttur.
  • Standart prizden �arj olmaktad�r.
  • Yedek �arj paketi ile 24 saat kullan�m.
  • Bir dolu �arj ile max. 250 km yol katedebilir.
  • Bir Tam Ekstra H�zl� �arj Süresi: 3.5 - 4 saat.
  • Araca özgün kabin tasar�m� ile e�siz görü� alan�, araca  özgün süspansiyon ve konstrüksiyon sistemi, �arj aleti, ön ve arka sinyaller, farlar,ön ve arka tamponlar, stoplar, korna, gösterge paneli, geri vites sinyali, led h�z göstergesi, ayarlanabilir dikiz aynas�, akü seviye göstergesi, küllük, bardakl�k, �s�tma sistemleri emniyet ve araç elektri�i - elektroni�i sistemleri vb. özellikler bulunmaktad�r.

Not:Araç boyutlar�, bölüm ve k�s�mlar� tasar�m�,  motor, elektronik sistemler, �arj sistemi, lastik çe�itleri gibi  arac�n sahip olaca�� genel özellikler talebe uygun �irketimiz taraf�ndan belirlenerek özel taleplere uygun imalat seçene�i mevcuttur.