Yerli ve Elektrikli Araçlar
E Kar�ncaArac�n Genel Özellikleri

 • %100 ELEKTR�KL� VE YERL�.

 • D�SK FREN TEKNOLOJ�S� KULLANILMI�TIR.

 • MAKS�MUM HIZI:30 km/h.

 • 24 SAAT DURAKSIZ  KULLANILAB�LME.(YEDEK �ARJ PAKETL� ).

 • EKOMIKRO’YA ÖZGÜN YÜKSEK MANEVRA  VE ARAÇ HAK�M�YET�.
 • B�R TAM �ARJ SÜRES� YAKLA�IK 8 SAAT.

 • B�R TAM HIZLI �ARJ SÜRES� SÜRES� : 6 SAAT.

 • B�R TAM EKSTRA  HIZLI �ARJ SÜRES� SÜRES�:  3,5 - 4  SAAT.

 • ARACIN MAKS�MUM YÜK ALMA KAPAS�TES�:380 KG.

 • B�R TAM �ARJ �LE KATEDECEG� MAKS�MUM MESAFE :YAKLA�IK 120 KM ANCAK  250 KM YOL KATEDEB�LEN   ARAÇ MODEL�M�ZDE BULUNMAKTADIR.

 • ARAÇ ÖLÇÜLER�: (UxG) :   250,100  cm.

NOT : ARAÇ  BOYUTLARI ,MOTOR SEÇENEKLER�,ELEKTRON�K KONTROL ÜN�TELER�,B�R TAM �ARJ �LE KATEDECE�� MAKS�MUM  MESAFE,HIZLI �ARJ SÜRES�,ARAÇ MAKS�MUM YÜK TA�IMA KAPAS�TELER�,LAST�K ÇE��D� MÜ�TER�  TALEB�NE,�STE��NE  UYGUN ��RKET�M�Z TARAFINDAN TASARLANIR VE SEÇ�L�R