Yerli ve Elektrikli Araçlar
E KeyifArac�n Genel �zellikleri

 • 100 km’de yakla��k 90 kuru� yak�t tüketimi.
 • Max. H�z: 50 km/h. (max. H�z: 65 km/h olan modeli de bulunmaktad�r).
 • Araç ölçüleri: (UxGxY) : 250, 130, 165 mm.
 • Max. T�rmanma Yetene�i: %35
 • Araca özgün fren sistemi mevcuttur.
 • Standart prizden �arj olmaktad�r.
 • Yedek �arj paketi ile 24 saat kullan�m.
 • Max. Fren Mesafesi: 2500 mm.
 • Bir dolu �ar ile max. 250 km.
 • Bir Tam Ekstra H�zl� �arj Süresi: 3.5 - 4 saat.
 • Araca özgün tasar�m ile e�siz görü� alan�, araca  özgün �arj aleti, ön ve arka sinyaller, farlar,ön ve arka tamponlar, stoplar, korna, gösterge paneli, geri vites sinyali, led h�z göstergesi ayarlanabilir dikiz aynas�, akü seviye göstergesi, küllükler, bardakl�klar, �s�tma sistemleri, emniyet ve araç elektri�i-elektroni�i sistemleri vb. özellikler bulunmaktad�r.

Not: Araç Motoru, elektrik - elektronik sistemler, güç aktar�m organlar�, fren sistemi, �arj sistemi ve lastik çe�itleri vb. özellikler özel araç taleplerinde �irketimiz taraf�ndan belirlenir ve dizayn edilir. Akabinde taleb edilen araç �irket kalite ve standartlar�na uygun imalat edilir.