Yerli ve Elektrikli Araçlar
E �ehrimArac�n Genel �zellikleri

  • 100 km’de 90 kuru� yak�t tüketimi.
  • Max. H�z: 65 km/h. (max. H�z: 50 km/h olan modeli de bulunmaktad�r).
  • Max. T�rmanma Yetene�i: %35
  • Araca özgün fren sistemi mevcuttur.
  • Standart prizden �arj olmaktad�r.
  • Yedek �arj paketi ile 24 saat kullan�m.
  • Max. Fren Mesafesi: 2600 mm.
  • Bir dolu �ar ile max. 200 - 220 km.
  • Bir Tam Ekstra H�zl� �arj Süresi: 3.5 - 4 saat.
  • Araca özgün kabin tasar�m� ile e�siz görü� alan�, araca  özgün �arj aleti, ön ve arka sinyaller, farlar,ön ve arka tamponlar, stoplar, korna, gösterge paneli, geri vites sinyali, led h�z göstergesi ayarlanabilir dikiz aynas�, akü seviye göstergesi, küllükler, bardakl�klar �s�tma sistemleri, emniyet ve araç elektri�i-elektroni�i sistemleri vb. özellikler bulunmaktad�r.

Not: Araç Motoru, elektrik - elektronik sistemler, güç aktar�m organlar�, fren sistemi, �arj sistemi ve lastik çe�itleri vb. özellikler özel araç taleplerinde �irketimiz taraf�ndan belirlenir ve dizayn edilir. Akabinde taleb edilen araç �irket kalite ve standartlar�na uygun imalat edilir.