Yerli ve Elektrikli Araçlar
E Yükçü
Arac�n Genel �zellikleri

 • %100 ELEKTR�KL� VE YERL�.

 • 1 TON YÜK TA�IMA KAPAS�TES�.
 • 2 K���L�K.

 • 24 SAAT DURAKSIZ  KULLANILAB�LME.(YEDEK �ARJ PAKETL� ).

 • ARACA ÖZGÜN TASARLANMI� ROTERDAR  FREN S�STEM� MEVCUTTUR.
 • E-EKO YT’YE ÖZGÜN YÜKSEK MANEVRA  VE ARAÇ HAK�M�YET�.
 • B�R TAM �ARJ SÜRES� YAKLA�IK 8 SAAT.

 • B�R TAM HIZLI �ARJ SÜRES� SÜRES� : 6 SAAT.

 • B�R TAM EKSTRA  HIZLI �ARJ SÜRES� SÜRES�:  3,5 - 4  SAAT.

 • MAKS�MUM HIZI: 50 KM/H (EKONOM�K  MAKS�MUM  HIZ L�M�T�) ; 65 KM/H MAKS�MUM HIZ  L�M�T�  OLAN  �K� AYRI SEÇENEKTE  ARAÇ  MODEL� MEVCUT.

 • B�R TAM �ARJ �LE KATEDECEG� MAKS�MUM MESAFE :YAKLA�IK 120 KM ANCAK  230 KM YOL KATEDEB�LEN   ARAÇ MODEL�M�ZDE BULUNMAKTADIR.

 • ARAÇ ÖLÇÜLER�: (UxGxY) :   325,145,188  cm.


BA�IMSIZ SÜSPANS�YON S�STEM�
 • E-EKO YT’N�N ROT KOLLARINDAN GELEB�LECEK DARBEN�N D�REKS�YON KUTUSUNA �LET�LMEMES�  �Ç�N ÖZGÜN TASARLANMI� D�REKS�YON ÜN�TES�.

AR-GE �al��malar� ve �n prototipi ba�ar� ile sonu�lanan arac�m�z�n ticari prototip �al��malar� devam etmektedir...

E-EKO YT �S�ML� ARAÇ T.C. B�L�M SANAY� VE TEKNOLOJ� BAKANLI�I DESTE�� �LE ÜRET�LM��T�R.

NOT : ARAÇ  BOYUTLARI ,MOTOR SEÇENEKLER�,ELEKTRON�K KONTROL ÜN�TELER�,B�R TAM �ARJ �LE KATEDECE�� MAKS�MUM  MESAFE,HIZLI �ARJ SÜRES�,ARAÇ MAKS�MUM YÜK TA�IMA KAPAS�TELER�,LAST�K ÇE��D� MÜ�TER�  TALEB�NE,�STE��NE  UYGUN ��RKET�M�Z TARAFINDAN TASARLANIR VE SEÇ�L�R