Ürünlerimiz ›› Yerli ve Elektrikli Araçlar


T.C. B�L�M, SANAY� VE TEKNOLOJ�  BAKANLI�I’NIN DESTE�� �LE %100 ELEKTR�KL� VE YERL� ARAÇLARIN AR-GE VE PROTOT�P �ALI�MALARINI GER�EKLESTIRMEK �ZERE KURULMUSTUR.

 

E Yükçü,

E Esnaf

E Kar�nca,

E Emektar

E Taşıyıcı

E Halk,

E�ehrim

E Keyif,

E Gezmece

MAKS�MUM YÜK ALMA KAPAS�TES�

1.000 KG

380 KG

1.000 KG ,

1.500 KG ,

3.000 KG .

       

            -

 

          -

4X2 ÖZELL���

- - -  

MAKS�MUM HIZ L�M�T� SEÇENEKLER�

50 KM/H (EKONOM�K  MAKS�MUM  HIZ L�M�T� ) ,

65 KM/H

30 KM/H.

               


                        -

50KM/H (EKONOM�K  MAKS�MUM  HIZ L�M�T) ,

65 KM/H

 

50KM/H (EKONOM�K  MAKS�MUM  HIZ L�M�T) ,

65 KM/H

 

LAST�K SEÇENEKLER�

HAVALI

HAVALI

HAVALI , DOLGU

HAVALI

HAVALI

ARAÇ HAK�M�YET S�STEM�

 

 

 

 

 

MOTOR SEÇENEKLER�

 

6KW,

8 KW.

 

 

 

              -

4.5KW ,

 5 KW ,

 6 KW ,

 8 KW ,

10 KW(2 ADET 5KW) .

 

        

 

          -

 

 

            -

ARAÇ GÖVDES�

METAL+KROM.

METAL.

      METAL.

METAL+KROM.

METAL+KROM.

ÖZGÜN TASARLANMI� D�REKS�YON ÜN�TES�

 

 

            
               YOK

 

 

BATARYALARIN B�R TAM DOLUM SÜRES�

        

           8 SAAT

      

         8 SAAT

          

                   8 SAAT

      
                        
           8 SAAT

        
              
    8 SAAT

HIZLI �ARJ SÜRES�

   
       6 SAAT

   
        6 SAAT

     
                   6 SAAT

    
   6 SAAT

    
   6 SAAT

ELEKTR�KL� MOTOR T�P� SE�M�


       AC , DC

    
       AC ,DC


                AC , DC


       AC , DC


       AC , DC

EKSTRA HIZLI �ARJ SÜRES�


            3,5 - 4  SAAT


            3,5 - 4  SAAT

                
                 -

          
            -

 
  3,5 - 4  SAAT

BAGIMSIZ SÜSPANS�YON

 

 

     

 

 

YÜKSEK MANEVRA KAB�L�YET�

 

 

 

                -

 

 

B�R TAM �ARJ �LE KATEDECE�� MAKS�MUM MESAFE

   120 KM,
  230 KM

   120 KM,
  250 KM

              120 KM

   120 KM,
  230 KM

   120 KM,
  230 KM

24 SAAT DURAKSIZ  KULLANILAB�LME

 

 

 

 

 

YEDEK �ARJ PAKETL�

 

 

                -

 

 

FREN TEKNOLOJ�S�

ROTERDAR  FREN S�STEM�

D�SK FREN

ROTERDAR  FREN S�STEM�

ROTERDAR  FREN S�STEM�

D�SK FREN

ARAÇ ÖLÇÜLER�

U=3250 mm.
G=1450 mm.
Y=1880 mm.,

 

       -

 

U = 2500 mm.
G = 900 mm.

                

 

                                        
            -

 

 

                -

U=2500 mm.
G=1300 mm.
Y=1650 mm.

U=2300 mm.
G=1550 mm.
Y=1650 mm.

 

ELEKTRON�K KONTROL ÜN�TES� SEÇENEKLER�

                -

                -

450 A - 600A (24V , 36V , 48V).

 

                -

                -

�ARJ ÜN�TES� SEÇENEKLER�

110V,220V,380V.

110V,220V,380V .

110V,220V,380V.

110V,220V,380V.

110V,220V,380V.

GENEL ÖZELL�K

   2 K���L�K

   TEK   K���L�K

 TEK  K���L�K

6 K���L�K    

2 K���L�K

GENEL ÖZELL�K

%100 ELEKTR�KL� VE YERL� MALI.

%100 ELEKTR�KL� VE YERL� MALI.

%100 ELEKTR�KL� VE YERL� MALI.

%100 ELEKTR�KL� VE YERL� MALI.

%100 ELEKTR�KL� VE YERL� MALI.